Samorząd Doktorantów IBL PAN organizuje Ogólnopolską Konferencję Naukową "Materialno-sensualny świat tekstu"

Szanowni Państwo!
Zapraszamy do wzięcia udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Materialno-sensualny świat tekstu, która odbędzie się w siedzibie Instytutu Badań Literackich PAN w dniach 31.05-1.06.2017 r.

Proponujemy następujące zagadnienia:

  • Problematyka materialności

- zagadnienie sposobów istnienia dzieła literackiego
- tekst w przestrzeni cyfrowej
- kwestia nośnika dzieła a aspekty czasowe i przestrzenne

  • Materialność warstwy brzmieniowej i napisowej dzieła a aspekt sensotwórczości

- uporządkowania naddane (paralelizmy, repetycje etc.), sugerujące dodatkowe powiązania między składnikami płaszczyzny znaczeniowej, kwestie metryki i rytmu wiersza
- umotywowania oznakowe (wypowiedź urwana, wykrzyknik) i podobieństwa ikoniczne z przedmiotem, do którego odnosi się znaczenie (np. carmina figurata, onomatopeja)
- cechy znaczeniowo walentne znaków napisowych w utworze (rymy wzrokowe, cudzysłów ironiczny, wielkie i małe litery, świadome odstępstwa od obowiązującej ortografii)

  • Zagadnienie materii i formy dzieła literackiego

- język jako tworzywo sztuki literackiej
- warstwa znaczeniowa utworu a wyznaczony przez nią świat przedstawiony
- materiał tematyczny dzieła jako wspólne źródło i pole literackich przedsięwzięć twórców
- materialne powinowactwo sztuk (literatura – muzyka – malarstwo)

  • Opór materii

- mierzenie się z materialnością tekstu widoczne w cięciach, aktach selekcji, dekonstrukcji i odtwarzania tekstu, uzupełniania jego deficytów i nieciągłości fabularnych
- materialność a praca z przekładem: problem oddania zawartości znaczeniowej i instrumentacji zgłoskowej a osadzenie w innej materii językowej
- środki stylistyczne odpowiadające za sensualizację materialnego i materializację abstrakcyjnego w tekście literackim

  • Słowo i tekst jako artefakty

- substancjacje słowa i tekstu, instalacje, problem tzw. liberatury
- zjawisko gatunków hybrydowych
- twórczość eksperymentalna

  • Układ tekstu/tekstów a materialność śladów zapisu

- podkreślenia, uwagi na marginesach (autora, innego czytelnika i własne), przypisy na dole strony czy przypisy końcowe
- znakowania tekstu: fiszki, kolorowe karteczki, zeszyty czy luźne kartki – wpływ na porządek wywodu, jego linearność/dygresyjność
- znakowania w przestrzeni cyfrowej – tekst i hipertekst (linki, podświetlenia, komentarze etc.)
- rama wydawnicza oraz jej literackie i społeczne funkcje
- ezoteryczne motywacje numerologiczne w komponowaniu cykli

  • Odbiorca i problem odbioru

- badacz/czytelnik jako element materialny w procesie postępowania naukowego
- materialność i sensualność otoczenia jako kontekst dla procesu badań i lektury
- warsztat i instrumentarium
- wygląd książki i jego wpływ na afektywność odbioru

  • Praca nad rękopisem/drukiem a wyposażenie materialne

- znaki wodne, papier, tusz i marginalia
- autograf a badania grafologiczne i ustalanie autorstwa
- ustalenia ingerencji drukarza w tekst autorski a ich znaczenie w pracy historyka literatury
- rozwój sztuki wydawniczej
- metodologie wykorzystywane w edytorstwie

Mile widziane inne konceptualizacje związane z proponowanym tematem.

Przewidujemy opłatę konferencyjną w wysokości 50 złotych. W jej ramach zapewniamy catering oraz materiały konferencyjne. Informujemy także, że jeśli będziemy dysponować wystarczającą liczbą tekstów, przygotujemy tom pokonferencyjny.
Prosimy o nadsyłanie uzupełnionych formularzy zgłoszeniowych do 28.04.2017 r. na adres e-mail: doktoranci.ibl.pan@hotmail.com.
Informacje o zakwalifikowaniu referatu otrzymają Państwo 30.04.2017 r.

Z poważaniem
W imieniu Samorządu Doktorantów IBL PAN
Jarosław Bedyniak
Grażyna Łabęcka-Jóźwiakowska

Zaproszenie >>
Formularz zgłoszeniowy >>
Program>>

 


 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45, e-mail: ibadlit@ibl.waw.pl