Ogłoszenie o rekrutacji na studia doktoranckie w roku akademickim 2017/2018

18 września 2017 roku mija termin składania dokumentów rekrutacyjnych na Studia Doktoranckie w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Rozmowy kwalifikacyjne na studia zostaną przeprowadzone w ostatnim tygodniu września. O konkretnych terminach spotkań z komisją rekrutacyjną kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie drogą mailową.

Warunki i tryb rekrutacji na rok akademicki 2017/2018 dostępne są pod adresem: http://doktoranckie.ibl.waw.pl/uchwala-rady-naukowej-ibl-pan-w-sprawie-warunkow-i-trybu-rekrutacji-na-stacjonarne-studia-doktoranckie-2017z-zalacznikiem.pdf.

Wszystkich chętnych, spełniających kryteria naboru, prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie internetowej, po założeniu konta: http://ibl.waw.pl/pl/edukacja/nowe-studia-doktoranckie/rejestracja-na-studia, a następnie o złożenie wymaganych dokumentów rekrutacyjne w siedzibie IBL PAN (Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, pok. 127, w dni robocze w godz. 10.00-14.00).  Dokumenty można również wysłać pocztą (wówczas świadectwo kwalifikacji drugiego stopnia powinno zostać poświadczone notarialnie).

Sekretariat studiów doktoranckich

Sekretarz Studiów Doktoranckich:
mgr Marlena Sęczek
dyżury w poniedziałki, godz. 10.00 - 14.00, pok. 127 (dawniej 130)
tel. 605-319-730

Kierownik Studiów Doktoranckich:
prof. dr hab. Jacek Wójcicki
kontakt: jacek.wojcicki@ibl.waw.pl , tel. (22) 6572- 742

Stacjonarne studia doktoranckie


Aby dokonać rejestracji, należy się zalogować

Rodzaj studiów / kursu: Studia doktoranckie
Specjalizacja: Literaturoznawstwo
Rok akademicki: 2017/2018

 


 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45, e-mail: ibadlit@ibl.waw.pl